Trygt arbeidsliv for alle

Om oss

Det å arrangere 1.mai i Fredrikstad har lange tradisjoner. Det har alltid vært et samarbeide om dette, med fagbevegelsen og arbeiderpartiet. De seinere åra har alle partiene på venstresiden blitt invitert med i dette samarbeidet.